Utgångsinställningar

Göra inställningar för videoutgången.

Kan ställas in när “HDMI”, “COMP” eller “VIDEO” tilldelas respektive ingångskälla. länk

“Upplösning”, “Progressivt läge” och “Sidförhållande” kan ställas in när “i/p-scaler” har ställs på något annat än “Av”. (Upplösninglänk, Progressivt lägelänk, Sidförhållandelänk)

“Utgångsinställningar” kan inte ställas in när 4K-signaler matas in.

“Videoomvandling”, “i/p-scaler”, “Upplösning”, “Progressivt läge” och “Sidförhållande”-inställningarna sparas för varje ingående källa. (Videoomvandlinglänk, i/p-scalerlänk, Upplösninglänk, Progressivt lägelänk, Sidförhållandelänk)

Videoläge

Konfigurera videobearbetningsmetoden efter innehållet i filmen.

Automatisk
(Standard):

Behandla video automatiskt baserat på informationen om HDMI-innehållet.

Spel:

Behandla alltid video som spelinnehåll. Minimera den fördröjning som uppstår mellan bilden och knapptryckningarna på kontrollen till spelkonsolen.

Film:

Utför bildbearbetning som passar för annat än spel.

Om “Videoläge” har angetts till “Automatisk” ändras läget beroende på det inkommande innehållet.

Videoomvandling

Den inkommande videosignalen konverteras automatiskt i enlighet med den anslutna TV: n. länk


(Standard):

Videosignalen konverteras.

Av:

Videosignalen konverteras inte.

i/p-scaler

Välj om videoingångssignalen ska bearbetas med i/p-skalning.
i/p-scaler konverterar upplösningen hos videoingångssignalen till det som valts i “Upplösning”. länk

När ingångskällan är inställt på något annat än “iPod/USB” eller “Online Music”

Analog
(Standard):

Använd funktionen i/p-scaler för HDMI-videosignaler.

Analog & HDMI:

Använd funktionen i/p-scaler för analoga videosignaler och HDMI-videosignaler.

HDMI:

Använd funktionen i/p-scaler för HDMI-videosignaler.

Av:

Använd inte i/p-scaler-funktionen.

När ingångskällan är inställt på “iPod/USB” och “Online Music”


(Standard):

Använd i/p-scalerfunktionen.

Av:

Använd inte i/p-scaler-funktionen.

“Analog & HDMI” kan ställas in för ingångskällor som tilldelats en HDMI-ingångsanslutning.

Vilka inställningar som kan anges beror på ingångskällan som har tilldelats respektive ingång.

Denna funktion är inte effektiv om ingångssignalen är “x.v.Color”, 3D, sYCC601 color, Adobe RGB color, Adobe YCC601 color eller datorupplösningar.

Upplösning

Ställ in utsignalens upplösning. Du kan ställa in “Upplösning” separat för HDMI-utmatning av den analoga videoinmatningen och HDMI-inmatningen.

Automatisk
(Standard):

Antalet pixlar som TV:n som är ansluten till HDMI MONITOR OUT stöder upptäcks automatiskt och den lämpliga upplösningen på utsignalen ställs in.

480p/576p / 1080i / 720p / 1080p / 1080p:24Hz / 4K / 4K(60/50) :

Ställ in utsignalens upplösning.

När “i/p-scaler” ställts in på “Analog & HDMI” kan både den analoga videosignalens och HDMI-signalens upplösning ställas in. länk

Vid inställning av “1080p:24Hz” kan du visa filmliknande bilder för filmkällor (i 24 Hz). För videokällor och blandade källor rekommenderas upplösningsinställningen “1080p”.

Det går inte att konvertera en 50 Hz-signal till 1080p/24Hz. Den sänds ut med upplösningen 1080p/50Hz.

Progressivt läge

Ange lämplig progressiv konverteringsmetod för källans videosignal.

Automatisk
(Standard):

Videomaterialet detekteras automatiskt och lämpligt läge ställs in.

Video:

Välj passande läge för videouppspelning.

Video och film:

Välj passande läge för video- och 30 bildersavspelning.

Den här inställningen kan anges om “i/p-scaler” har ställs på något annat än “Av”. länk

Sidförhållande

Ställ in bildförhållandet för videoutgångssignaler till HDMI.

16:9
(Standard):

Skicka signal med bildförhållandet 16:9.

4:3:

Utgång med 4:3 bildläge med svarta sidor på en 16:9 TV-skärm. (utom för 480p-/576p-utgång)

Den här inställningen kan anges om “i/p-scaler” har ställs på något annat än “Av”. länk

Tillbaka upp