Ingångstilldelning

Genom att ansluta ingångskällor enligt markeringarna på enhetens A/V-ingångar kan du helt enkelt trycka på en ingångsväljare för att spela upp ljud eller video från en ansluten enhet.

Ändra tilldelningen av HDMI-ingångsanslutningen, anslutningen för digitalt ljud, anslutningen för analogt ljud, anslutningen för komponentvideo och anslutningen för video om du ansluter en källa som inte överensstämmer med vad som står på ingångsanslutningen för ljud/bild på den här enheten.

Alternativen har följande standardinställningar.

Ingångskälla

Ingångsanslutning

HDMI

DIGITAL

ANALOG

COMP

VIDEO

CBL/SAT

1

COAX1

1

1

1

DVD

2

COAX2

2

2

2

Blu-ray

3

3

3

Game

4

4

Media Player

5

TV Audio

OPT1

AUX1

Front

Front

Front

AUX2

6

CD

OPT2

5

Observera följande om du använder set-top-box/satellitbox till TV:n

När du använder den digitala ljudutgången på TV:n/satellitboxen:

För att spela upp videosignalen som har tilldelats “HDMI” tillsammans med ljudsignalen som tilldelats “Ingångstilldelning” - “DIGITAL” behöver du även välja “Digital” i “Ingångsläge”. länk

HDMI

Ställ in detta för att ändra de HDMI-kontakter som ingångskällorna är tilldelade.

1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / Front:

Tilldela en HDMI-ingång till den valda ingångskällan.

–:

Tilldela ingen HDMI-ingång till den valda ingångskällan.

Om “HDMI-styrning” eller “ARC” är valt till “På” i menyn kan inte “HDMI” tilldelas till “TV Audio”. länk

DIGITAL

Ställ in följande om du vill tilldela de digitala ljudingångarna till andra ingångskällor.

COAX1  (Koaxial) / COAX2 /
OPT1  (Optisk) / OPT2:

Tilldela en digital ljudingång till den valda ingångskällan.

–:

Tilldela inte en digital ljudingång till den valda ingångskällan.

ANALOG

Ställ in detta för att ändra de analoga ljudingångsanslutningarna som ingångskällorna är tilldelade.

1 / 2 / 3 / 4 / 5 / Front:

Tilldela en analog ljudingång till den valda ingångskällan.

–:

Tilldela inte en analog ljudingång till den valda ingångskällan.

COMP (Komponentvideo)

Ställ in detta för att ändra komponentvideokontakterna som ingångskällorna är tilldelade.

1 / 2:

Tilldela komponentvideo-ingångsterminalen till den valda ingångskällan.

–:

Tilldela inte en komponentvideoingångsterminal till den valda ingångskällan.

VIDEO

Ställ in detta för att ändra kompositvideokontakterna som ingångskällorna är tilldelade.

1 / 2 / 3 / Front:

Tilldela videoingången till den valda ingångskällan.

–:

Tilldela ingen videoingång till den valda ingångskällan.

Ange st.värd

Inställningarna för “Ingångstilldelning” återställs till standardinställningarna.

Tillbaka upp