M-DAX

Skompresowane formaty audio jak MP3, WMA (Windows Media Audio) oraz MPEG-4 AAC redukują ilość danych poprzez eliminację składowych sygnału w zakresie trudnym do rozpoznawania przez ucho człowieka. Funkcja “M-DAX” generuje sygnał eliminowany w trakcie kompresji, przywracając sygnałowi brzmienie zbliżone do sygnału oryginalnego. Przywracana jest również oryginalna charakterystyka niskich tonów, pozwalająca uzyskać bogaty i szeroki zakres tonalny.

Tryb

Wysoka:

Tryb optymalizowany dla sygnału skompresowanego o niskim poziomie wysokich częstotliwości (64 kbps i poniżej).

Średnia:

Uzupełnia skompresowany sygnał wejściowy o odpowiednie basy oraz tony wysokie (96 kbps i poniżej).

Niska:

Tryb optymalizowany dla sygnału skompresowanego o normalnym poziomie wysokich częstotliwości (96 kbps i powyżej).

Wył.:

Funkcja “M-DAX” nie jest używana.

Pozycja ta może być ustawiona, gdy podawany jest sygnał analogowy lub sygnał PCM (częstotliwość próbkowania = 44,1/48 kHz).

Ustawieniem standardowym dla “Online Music”, “iPod/USB” oraz “Bluetooth” jest “Niska”. Dla pozostałych wejść parametr ustawiony jest na “Wył.”.

Nie można ustawić tego parametru, jeśli tryb dźwiękowy ustawiony jest na “Direct” lub “Pure Direct”.

Ustawienia “M-DAX” są zapisywane dla każdego źródła sygnału.

powrót do góry