Parametr surround

Użytkownik może dopasować efekty przestrzenne dźwięku surround do własnych preferencji.

Pozycje (parametry), które można zmieniać zależą od źródła sygnału wejściowego oraz aktualnie wybranego trybu dźwiękowego. Dokładniejsze informacje o parametrach, jakie można ustawić podano w Tryby i parametry dźwięku otaczającegolink.

Niektóre ustawienia nie mogą być wykonywane w czasie, gdy odtwarzanie jest zatrzymane. Wykonaj ustawienia w czasie odtwarzania.

Ustawienia “Parametr surround” są zapisywane dla każdego trybu dźwięku.

Cinema EQ

Dodaje nieco łagodności wyższym tonom w ścieżkach dźwiękowych filmów, aby wygładzić dźwięk i poprawić jego przejrzystość.

Włącz:

“Cinema EQ” jest stosowany.

Wył.
(Domyślne):

“Cinema EQ” nie jest stosowany.

Loudness Management

Ustawienie to decyduje, czy dźwięk jest odtwarzany zgodnie z parametrami “Kompresja dynamiki”, czy też jest odtwarzany bezpośrednio bez kompresji dynamiki dźwięku zapisanego na płycie.

Włącz
(Domyślne):

Wyjścia są podane w oparciu o włączenie ustawień dokonanych w “Kompresja dynamiki” i “Dialog normalization function” link.

Wył.:

Parametry “Kompresja dynamiki” i “Normalizacja dialogów” są wyłączone, a sygnał z płyty jest odtwarzany w oryginalnym brzmieniu.

Można to ustawić w trybie Dolby TrueHD.

Kompresja dynamiki

Kompresja dynamiki (różnica między najgłośniejszym i najcichszym dźwiękiem).

Automatyczna:

Włączenie/wyłączenie automatycznej kompresji dynamiki zgodnie ze źródłem.

Niska / Średnia / Wysoka:

Ustawia poziom kompresji.

Wył.:

Kompresja dynamiki jest zawsze wyłączona.

Wartość “Automatyczna” można wybrać tylko dla sygnału źródłowego Dolby TrueHD.

Ustawieniem standardowym jest “Wył.”. Gdy źródłem sygnału wejściowego jest Dolby TrueHD, domyślnym ustawieniem jest “Automatyczna”.

Efekty niskiej częst.

Ustawienie poziomu efektów niskiej częstotliwości (LFE).

-10 dB – 0 dB (Domyślne : 0 dB)

W celu prawidłowego odtwarzania różnych zapisów, zalecamy ustawienie następujących wartości.

Źródła Dolby Digital : 0 dB

Źródła filmowe DTS : 0 dB

Źródła muzyczne DTS : -10 dB

Przestrzeń kan. środk.

Rozprowadza wyjście dialogowe z kanału centralnego do kanałów przednich lewego i prawego i poszerza obraz dźwiękowy z przodu.

0.0 – 1.0 (Domyślne : 0.3)

Opcję tę można wybrać, jeśli wybranym trybem dźwięku jest DTS Neo:6 w trybie “Music”.

Im mniejsza wartość, tym więcej dialogów jest skoncentrowanych w kanale centralnym. Im większa wartość, tym więcej dialogów trafia do kanałów przednich prawego i lewego i tym bardziej dźwięk zostaje poszerzony z przodu.

Panorama

Przednie pole dźwiękowe rozszerza się dalej w kierunku tylnym, aby stworzyć wrażenie spójnie zintegrowanego dźwięku.

Włącz:

Funkcja “Panorama” jest używana.

Wył.
(Domyślne):

Funkcja “Panorama” nie jest używana.

Opcję tę można wybrać, jeśli wybranym trybem surround jest Dolby PL 2-Roman Numeral / 2-Roman Numeral x w trybie “Music”.

Rozmiar

Przesunięcie przestrzeni dźwiękowej ze środka do kanału głównego lub do kanału tylnego pozwala regulować równoważnikiem.

0 – 6 (Domyślne : 3)

Opcję tę można wybrać, jeśli wybranym trybem surround jest Dolby PL 2-Roman Numeral / 2-Roman Numeral x w trybie “Music”.

W przypadku wybrania mniejszej liczby dźwięk surround zostaje przesunięty do tyłu, zaś większa liczba powoduje przesunięcie pola dźwiękowego do przodu.

Szerokość kan. środk.

Rozprowadza wyjście dialogowe z kanału centralnego do kanałów przednich lewego i prawego i poszerza obraz dźwiękowy z przodu.

0 – 7 (Domyślne : 3)

Opcję tę można wybrać, jeśli wybranym trybem surround jest Dolby PL 2-Roman Numeral / 2-Roman Numeral x w trybie “Music”.

Im mniejsza wartość, tym więcej dialogów jest skoncentrowanych w kanale centralnym. Im większa wartość, tym więcej dialogów trafia do kanałów przednich prawego i lewego i tym bardziej dźwięk zostaje poszerzony z przodu.

Poziom w kan. górnym

Sterowanie poziomem głośności w przednim kanale górnym.

Niska:

Dźwięk w przednim kanale górnym wyprowadzany jest ze zmniejszonym poziomem głośności.

Normalny
(Domyślne):

Dźwięk wyprowadzany jest przez przednie kanały górne ze standardowym poziomem głośności.

Wysoka:

Dźwięk w przednim kanale górnym wyprowadzany jest z podwyższonym poziomem głośności.

Opcję tę można ustawić w trybie dźwięku “PL 2-Roman Numeral z” lub w przypadku korzystania z dekodera PL 2-Roman Numeral z.

Subwoofer

Włączenie lub wyłączenie subwoofer.

Włącz
(Domyślne):

Subwoofer jest używany.

Wył.:

Subwoofer nie jest używany.

Opcję tę można wybrać, jeśli wybranym trybem dźwiękowym jest “Direct” lub “Stereo”, a w menu “Tryb subwoofera” jest ustawiony na “LFE+Main”. link

Domyślne

Ustawienia “Parametr surround” powracają do standardowych wartości.

powrót do góry