Wyjaśnienie pojęć

“Made for iPod” and “Made for iPhone” mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod, or iPhone, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod, or iPhone, may affect wireless performance. AirPlay, the AirPlay logo, iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle oraz iPod touch można użyć dla skopiowania lub odtwarzania materiałów nie chronionych prawami autorskimi lub też materiału, którego kopiowanie lub odtwarzanie dla celów prywatnych jest prawnie dopuszczone. Naruszanie praw autorskich jest prawnie zabronione.

Wyprodukowano na licencji Audyssey Laboratories™. Rozwiązanie chronione patentami w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. Audyssey MultEQ®, Audyssey Dynamic EQ® i Audyssey Dynamic Volume® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Audyssey Laboratories.

Znak słowny® oraz logo są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc., a każde użycie tych znaków przez D&M Holdings Inc. podlega licencji. Inne znaki towarowe i nazwy handlowe należą do ich prawnych właścicieli.

Wyprodukowano na licencji Dolby Laboratories.

Wyprodukowano na licencjach wynikających z amerykańskich patentów nr:
5 956 674; 5 974 380; 6 226 616; 6 487 535; 7 212 872; 7 333 929; 7 392 195; 7 272 567 & innych patentów amerykańskich i ogólnoświatowych, wydanych & będących w trakcie wydania. DTS-HD i jego symbol & DTS-HD wraz z symbolem są zastrzeżonymi znakami towarowymi & DTS-HD Master Audio to znak towarowy firmy DTS, Inc. Produkt zawiera oprogramowanie. © DTS, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Skrót “HDMI”, logo “HDMI” oraz nazwa “High-Definition Multimedia Interface” są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi HDMI Licensing LLC w Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach.

This item incorporates copy protection technology that is protected by U.S. patents and other intellectual property rights of Rovi Corporation. Reverse engineering and disassembly are prohibited.

Logo Wi-Fi CERTIFIED jest zastrzeżonym znakiem towarowym Wi-Fi Alliance.
Certyfikat Wi-Fi zapewnia, że urządzenie przeszło test interoperacyjności przeprowadzony przez Wi-Fi Alliance, grupę certyfikującą możliwość współpracy urządzeń LAN.

Adobe, logo Adobe i Reader są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Adobe Systems Incorporated w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

powrót do góry