Podłączanie odtwarzacza

Amplituner wyposażony jest w trzy typy złączy wejściowych video (HDMI, component video oraz composite video) i trzy typy złącz wejściowych sygnału audio (HDMI, digital audio i audio).

Wybierz odpowiednie złącza wejściowe w zależności od tego, w jakie złącza wyposażone jest podłączane urządzenie.

Jeśli urządzenie podłączone do tego amplitunera jest wyposażone w złącze HDMI, zaleca się używać złączy HDMI.

W przypadku złącza HDMI za pomocą jednego kabla można przesyłać sygnały audio i wideo.

Podłącz urządzenia zgodnie z oznaczeniami wejść sygnału na złączach wejściowych audio/wideo tego urządzenia.

Źródło przypisane do złączy HDMI IN, DIGITAL AUDIO IN, COMPONENT VIDEO IN, VIDEO IN i AUDIO IN może zostać zmienione. Patrz “Przypisanie wejść”, w celu uzyskania informacji jak zmienić źródła sygnału HDMI, przypisane do złącz wejściowych. link

Aby odtwarzać sygnały dźwiękowe wprowadzone do amplitunera na telewizorze podłączonym przez HDMI, ustaw “Wyjście HDMI Audio”link na “TV”.

powrót do góry