Korektor graficzny

Zastosowane korektora graficznego umożliwi ustawienie barwy dźwięków w każdym z głośników.

W zależności od wybranego trybu dźwięku, funkcję “Graphic EQ” można stosować do rożnych głośników.

Można to ustawić, kiedy ustawienie “MultEQ®” ma wartość “Wył.”. link

Nie można ustawić tego parametru, jeśli tryb dźwiękowy ustawiony jest na “Direct” lub “Pure Direct”.

Korektor graficzny

Pozwala ustawić, czy korektor graficzny ma być używany, czy nie.

Włącz:

Włącza używanie korektora graficznego.

Wył.
(Domyślne):

Wyłącza używanie korektora graficznego.

Wybór głośników

Wybór zmiany ustawień barwy dźwięku dla poszczególnych głośników lub wszystkich głośników.

Wszystkie:

Jednoczesna regulacja barwy dźwięku wszystkich głośników.

Lewy/Prawy
(Domyślne):

Jednoczesna regulacja dźwięku lewego i prawego głośnika.

Każdy:

Regulacja barwy dźwięku dla każdego głośnika osobno.

Korektor

Ustawienie barwy dźwięku dla poszczególnych pasm częstotliwości. Ustawienie dla głośnika wybranego dla opcji “Wybór głośników”.

Wybierz głośnik.
Wybierz pasmo częstotliwości, w którym odbywa się regulacja.

63 Hz / 125 Hz / 250 Hz / 500 Hz / 1 kHz / 2 kHz / 4 kHz / 8 kHz / 16 kHz

Ustaw poziom.

–20.0 dB – +6.0 dB (Domyślne : 0.0 dB)

Kopia krzywej

Kopiowanie płaskiej krzywej korekcyjnej utworzonej w Ustawieniach Audyssey®.

Po zakończeniu procedury Ustawienia Audyssey®“Kopia krzywej”.

Domyślne

Ustawienia “Korektor graficzny” powracają do standardowych wartości.

powrót do góry