Automatyczne dostrojenie i zaprogramowanie stacji (Auto-programowanie)

Automatycznie można dostroić maksymalnie 56 stacji radiowych.

Naciśnij OPTION, gdy źródłem wejściowym jest “Tuner”.

Wyświetlony zostanie ekran menu opcji.

Przyciskami shirosankaku shirosankaku-Reverse wybierz opcję “Auto-programowanie”, następnie naciśnij przycisk ENTER.
Naciśnij przycisk ENTER.

Urządzenie rozpoczyna automatyczne dostrajanie i programowanie stacji radiowych.

Po zakończeniu programowania przez 5 sekund wyświetlany jest napis “Wykonano”, a następnie ekran menu opcji gaśnie.

Pamięć stacji zostanie zastąpiona.

powrót do góry