Pomijanie zaprogramowanych stacji radiowych (Pomiń stację)

Wykonaj auto-programowanie, aby zapisać wszystkie stacje radiowe możliwe do odbioru w pamięci. Wybieranie stacji radiowej jest łatwiejsze przy pomijaniu niepotrzebnych zapisanych stacji.

Naciśnij OPTION, gdy źródłem wejściowym jest “Tuner”.

Wyświetlony zostanie ekran menu opcji.

Przyciskami shirosankaku shirosankaku-Reverse wybierz opcję “Pomiń stację”, następnie naciśnij przycisk ENTER.

Wyświetlony zostanie ekran “Pomiń stację”.

Aby określić grupy stacji, które mają być pominięte
Przyciskami White-Arrow-Left White-Arrow-Right wybierz grupę stacji radiowych, które mają być pominięte.
Przyciskiem shirosankaku wybierz “Ustaw pomijanie Flower MarkFlower Mark ”, następnie naciśnij przycisk ENTER.

Pomiń wszystkie stacje radiowe należące do wybranej grupy “ Flower Mark - Flower Mark ”.

( Flower Mark to wybrany numer grupy.)

Aby określić stacje, które mają być pominięte

Przyciskami White-Arrow-Left White-Arrow-Right wybierz grupę stacji radiowych, które mają być pominięte.
Przyciskami shirosankaku shirosankaku-Reverse wybierz stację radiową, która ma zostać pominięta.
Za pomocą przycisków White-Arrow-Left White-Arrow-Right wybierz “Pomiń”.

Wybrana stacja nie będzie wyświetlana.

Naciśnij OPTION, aby powrócić do poprzedniego ekranu.

powrót do góry