Zmiana trybu dostrajania (Tryb dostrajania)

Możesz zmienić tryb dostrajania do audycji FM i AM. Jeżeli nie możesz dostroić się automatycznie za pomocą trybu “Auto”, zmień tryb na “Ręczne” i spróbuj dostroić się ręcznie.

Naciśnij OPTION, gdy źródłem wejściowym jest “Tuner”.

Wyświetlony zostanie ekran menu opcji.

Przyciskami shirosankaku shirosankaku-Reverse wybierz opcję “Tryb dostrajania”, następnie naciśnij przycisk ENTER.
Przyciskami White-Arrow-Left White-Arrow-Right wybierz tryb dostrajania, następnie naciśnij przycisk ENTER.

Auto

Automatycznie wyszukaj i dostrój się do odbieralnej stacji radiowej.

Ręczne:

Ręcznie zmieniaj częstotliwość krok po kroku za każdym razem, gdy przycisk zostanie naciśnięty.

powrót do góry