Dostrajanie tunera przez wprowadzenie częstotliwości (Strojenie bezpośrednie)

Istnieje możliwość bezpośredniego wprowadzenia częstotliwości odbierania stacji w celu dostrojenia tunera do niej.

Naciśnij OPTION, gdy źródłem wejściowym jest “Tuner”.

Wyświetlony zostanie ekran menu opcji.

Przyciskami shirosankaku shirosankaku-Reverse wybierz opcję “Strojenie bezpośrednie”, następnie naciśnij przycisk ENTER.

Wyświetlany jest ekran wprowadzania częstotliwości.

Przyciskami shirosankaku shirosankaku-Reverse wybierz numer, następnie naciśnij przycisk White-Arrow-Right .

Naciśnięcie przycisku White-Arrow-Left skasuje wprowadzaną częstotliwość.

Powtórz krok 3 i wprowadź częstotliwość stacji radiowej, której chcesz słuchać.
Po zakończeniu ustawień, naciśnij przycisk ENTER.

Nastąpi dostrojenie do częstotliwości.

powrót do góry