Opis typów trybów dźwięku

Tryb dźwięku Dolby

Typ trybu dźwięku

Opis

Dolby PL 2-Roman Numeral

Tryb ten można wybrać, gdy do odtwarzania zapisu 2-kanałowego w układzie 5.1-kanałowym z realistycznym odczuciem dźwięku otaczającego zastosowany został dekoder Dolby PL 2-Roman Numeral .

Dolby Digital

Tryb ten można wybrać odtwarzając źródła zarejestrowane w Dolby Digital.

Dolby TrueHD

Tryb ten można wybrać odtwarzając źródła zarejestrowane w Dolby TrueHD.

Dolby Digital Plus

Tryb ten można wybrać odtwarzając źródła zarejestrowane w Dolby Digital Plus.

Tryb dźwięku DTS

Typ trybu dźwięku

Opis

DTS Neo:6

Tryb ten można wybrać, gdy do odtwarzania źródeł 2-kanałowych w układzie 5.1-kanałowym dźwięku otaczającego zastosowany został dekoder DTS Neo:6.
Dostępne są dwa tryby odtwarzania: tryb “Cinema”, który jest zoptymalizowany do odtwarzania filmów, tryb “Music”, który jest zoptymalizowany do odtwarzania muzyki.

DTS Surround

Tryb ten można wybrać odtwarzając źródła zarejestrowane w DTS.

DTS 96/24

Tryb ten można wybrać odtwarzając źródła zarejestrowane w DTS 96/24.

DTS-HD

Tryb ten można wybrać odtwarzając źródła zarejestrowane w DTS-HD.

DTS Express

Tryb ten można wybrać odtwarzając źródła zarejestrowane w DTS Express.

Tryb odtwarzania wielokanałowego PCM

Typ trybu dźwięku

Opis

Multi Ch In

Tryb ten można wybrać w przypadku odtwarzania źródeł wielokanałowych PCM.

Tryb dźwięku oryginalny

Typ trybu dźwięku

Opis

Multi Ch Stereo

Korzystaj z tego trybu, by cieszyć się zaletami dźwięku stereo we wszystkich głośnikach.

Virtual

Tryb ten umożliwia doświadczenie szerokiego efektu przestrzennego podczas odtwarzania dźwięku wyłącznie przez głośniki przednie (L/P) i podczas odsłuchu przez słuchawki stereofoniczne.

Tryb dźwięku Auto

Typ trybu dźwięku

Opis

Auto

W tym trybie jest wykrywany typ cyfrowego sygnału wejściowego, taki jak Dolby Digital, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, DTS, DTS-HD, PCM (wielokanałowy), a odtwarzanie jest automatycznie przełączane na odpowiedni tryb.
Jeśli sygnał wejściowy jest sygnałem analogowym lub PCM (2-kanałowym), zostanie użyte odtwarzanie stereo. Dla Dolby Digital lub DTS, muzyka odtwarzana jest zgodnie z odpowiednim numerem kanału.

Tryb dźwięku stereo

Typ trybu dźwięku

Opis

Stereo

W tym trybie dźwięk stereo dwukanałowy jest odtwarzany bez dodatkowego przetwarzania surround.

Dźwięk jest wyprowadzany przez prawy i lewy głośnik główny oraz subwoofer (o ile jest podłączony).

W przypadku podłączenia sygnałów wielokanałowych, są one mieszane do dwóch kanałów audio i odtwarzane bez dodatkowego przetwarzania surround.

Tryb dźwięku Direct

Typ trybu dźwięku

Opis

Direct

Ten tryb odtwarza dźwięk, taki jak nagrany w źródle.

Pure Direct

Ten tryb odtwarza z jeszcze wyższa jakością dźwięku niż tryb “Direct”.
Następujące obwody zostają zatrzymane w celu dalszego poprawienia jakość dźwięku.

Obwód wskaźnika wyświetlacza na korpusie (wyświetlacz wyłączy się).

Przełącznik wejść/wyjść analogowych i procesor.

powrót do góry