Wyświetlacz

Wyświetla nazwę źródła sygnału, tryb dźwiękowy, wartości ustawień oraz inne informacje.

Wyświetlacz standardowy

Name Display Standard

Wskaźnik głośności

Wskaźnik źródła sygnału

Zostanie wyświetlona nazwa aktualnie wybranego źródła wejściowego.

Jeśli nazwa źródła wejściowego została zmieniona za pomocą opcji menu “Zmiana nazwy źródła”, zostanie wyświetlona nazwa źródła wejściowego po zmianie. link

Wyświetlacz tunera

Świecą się wskazując tryb odbioru, gdy jako źródło sygnału wybrany został “Tuner”.

Name Display TUNER SR5009N

Zaświeci się, gdy stacja radiowa zostanie dostrojona prawidłowo.

W trybie FM zaświeci się, gdy odbierana jest stereofoniczna stacja radiowa.

Wskaźnik wyłącznika czasowego

Name Display SLEEP

Świeci się, gdy ustawiona jest funkcja wyłącznika czasowego. link

Wyświetlacz zasilania stref ZONE2

Name Display ZONE2

Zaświeci się, gdy w strefie ZONE2 (oddzielne pomieszczenie) włączone jest zasilanie. link

powrót do góry