Pilot zdalnego sterowania

Name RC035

Przyciski ZONE SELECT

Służą do przełączania strefy (MAIN ZONE, ZONE2) obsługiwanej za pomocą pilota zdalnego sterowania.

Przyciski wyboru źródła wejściowego

Służą do wyboru źródła sygnału.

Przyciski wyszukiwania kanału/strony (CH/PAGE  kurosankaku Sankaku-Reverse )

Służą do wyboru zaprogramowanych stacji radiowych lub przełączania stron. link

Przycisk MUTE ( Silent )

Wyciszanie dźwięku wyjściowego.

Przycisk informacyjny (INFO)

Służy do wyświetlania informacji o stanie na ekranie telewizora. link

Przyciski kursora ( shirosankaku shirosankaku-Reverse White-Arrow-Left White-Arrow-Right )

Służą do wyboru elementów.

Name RC035a

Przycisk BACK

Powrót do poprzedniego ekranu.

Przyciski systemowe

Służą do obsługi funkcji związanych z odtwarzaniem.

Przyciski dostrajania w górę/w dół (TUNE +, –)

Służą do wyboru transmisji FM lub AM. link

Przyciski SMART SELECT (1 – 4)

Służą do wywoływania ustawień przypisanych do poszczególnych przycisków, takich jak ustawienia źródła sygnału wejściowego, poziomu głośności i trybu dźwięku. link

Przyciski SOUND MODE

Służą do wyboru trybu dźwięku. link

Nadajnik sygnału zdalnego sterowania

Nadaje sygnał z pilota zdalnego sterowania. link

Przycisk SLEEP

Służy do ustawienia wyłącznika czasowego. link

Name RC035b

Przycisk POWER ( Power Button )

Służy do włączania/wyłączania zasilania.

Przyciski trybu ECO ( Icon Eco )

Przełącza na tryb ECO. link

Przyciski VOLUME ( kurosankaku Sankaku-Reverse )

Służą do regulacji poziomu głośności.

Przycisk OPTION

Służy do wyświetlania menu opcji na ekranie telewizora.

Przycisk ENTER

Określa wybór.

Przycisk SETUP

Służy do wyświetlania menu na ekranie telewizora. link

powrót do góry