Odtwarzanie w strefie ZONE2

Ope ZONE2 RC035
Naciśnij ZONE2, aby ustawić, pilotem zdalnego sterowania, strefę działania na ZONE2.

Podświetla się przycisk ZONE2.

Naciśnij przycisk POWER  Power Button , aby włączyć zasilanie strefy ZONE2.

Na wyświetlaczu zaświeci się wskaźnik zasilania ZONE2.

Zasilanie w ZONE2 może być włączone lub wyłączone poprzez naciśnięcie ZONE2 ON/OFF na urządzeniu głównym.

Naciśnij przycisk wyboru źródła, aby wybrać źródło sygnału do odtwarzania.

Sygnał audio wybranego źródła wyprowadzany jest do ZONE2.

Jako źródło sygnału można także wybrać ZONE2, naciskając przycisk ZONE2 SOURCE, a następnie obracając pokrętłem INPUT SELECTOR.

Ustawienie źródła wejściowego ZONE2 jako “Source” umożliwia odtwarzanie tej samej zawartości w MAIN ZONE oraz ZONE2, niezależnie od typu sygnału wejściowego.

Ustaw źródło wejściowe ZONE2 jako “Source”, naciskając przycisk ZONE2 SOURCE na urządzeniu głównym.

Jeśli źródło wejściowe MAIN ZONE zostanie zmienione, gdy ZONE2 zostanie wybrane jako “Source”, wówczas źródło wejściowe ZONE2 zostanie zmienione, aby odzwierciedlało źródło wejściowe MAIN ZONE.

Ustawienie poziomu głośności (ZONE2)

Dla ustawienia poziomu głośności, posłuż się przyciskami VOLUME  kurosankaku Sankaku-Reverse .

Fabrycznie, parametr “Ograniczenie głośności” ustawiony jest na “70 (–10 dB)”. link

W celu ustawienia poziomu głośności, obróć pokrętło VOLUME po naciśnięciu przycisku ZONE2 SOURCE.

Czasowe wyciszenie dźwięku (Wyciszanie) (ZONE2)

Naciśnij przycisk MUTE  Silent .

Poziom dźwięku zostanie zmniejszony do poziomu ustawionego w menu przez parametr “Poziom wyciszenia” w menu. link

Chcąc skasować, ponownie naciśnij MUTE  Silent . Wyciszenie można również skasować poprzez zmianę poziomu głośności.

powrót do góry