Zmiana nazwy źródła

Zmienia nazwę wyświetlaną źródła wejściowego.
Po zmianie nazwa jest wyświetlana na wyświetlaczu i ekranach menu tego urządzenia.

Jeśli nazwa urządzenia może być pobrana z podłączonego urządzenia HDMI, nazwa wyświetlana jest zmieniana automatycznie.
Użyj tej funkcji do zmiany nazw według potrzeb, gdy używane urządzenie różni się od źródła sygnału wejściowego w tym urządzeniu.

CBL/SAT / DVD / Blu-ray /
Game / AUX1 / AUX2 /
Media Player / CD /
TV Audio / Phono:

Zmienia nazwę wyświetlaną źródła wejściowego.

Domyślne:

Ustawienia “Zmiana nazwy źródła” powracają do standardowych wartości.

Można wprowadzić do 16 kanałów.

powrót do góry