Odtwarzanie plików przechowywanych na komputerze lub serwerze NAS

Postępuj zgodnie z tą procedurą, aby odtwarzać pliki muzyczne lub listy odtwarzania przechowywane na dostępnych w sieci lokalnej serwerach plików DLNA.

Naciśnij przycisk HM_Button (HEOS Music).
Przyciskami shirosankaku shirosankaku-Reverse wybierz “Serwery muzyczne”, a następnie naciśnij ENTER.
GUI MusicServers LEGO2 mz
Wybierz nazwę podłączonego do sieci komputera lub serwera NAS (Network Attached Storage).
Przeglądaj muzykę z komputera/urządzenia NAS i wybieraj pliki do odtwarzania.

Po wyborze pliku do odtwarzania pojawi się pytanie o sposób uporządkowania muzyki w kolejce.

Odtwórz Teraz:

Pozwala wstawić pozycję do kolejki po aktualnie odtwarzanej ścieżce i natychmiast odtworzyć wybraną pozycję.

Odtwórz Teraz i Zastąp Kolejkę:

Pozwala wyczyścić kolejkę i natychmiast odtworzyć wybraną pozycję.

Odtwórz Następny:

Pozwala wstawić pozycję do kolejki po bieżącej piosence i odtworzyć ją po zakończeniu tej piosenki.

Dodaj na Koniec Kolejki:

Pozwala dodać pozycję na koniec kolejki.

Browse music 02 mz
Przyciskami shirosankaku shirosankaku-Reverse wybierz opcję “Odtwórz Teraz” lub “Odtwórz Teraz i Zastąp Kolejkę”, a następnie naciśnij ENTER.

Rozpocznie się odtwarzanie.

Now Playing 02 mz

Przyciski obsługi

Funkcja

Przyciski obsługi

Funkcja

Triangle Right / Pause

Powrót Odtwarzanie / Pauza

Skip-Left Skip-Right

Przejdź do poprzedniej ścieżki / Przejdź do następnej ścieżki

CH/PAGE  kurosankaku   Sankaku-Reverse

Przełącz na poprzednią stronę/następną stronę wyświetlanej listy

Każde naciśnięcie przycisku STATUS amplitunera powoduje przełączenie wyświetlacza między wyświetlaniem nazwy utworu, nazwy wykonawcy oraz nazwy albumu.

Jeżeli pliki WMA (Windows Media Audio), MP3 lub MPEG-4 AAC zawierają okładkę albumu, może on być wyświetlany w trakcie odtwarzania plików muzycznych.

W przypadku użycia Windows Media Player wer. 11 lub późniejszej, można wyświetlać okładki albumów zapisanych w plikach WMA (Windows Media Audio).

UWAGA

W przypadku odtwarzania plików muzycznych z komputera lub serwera NAS podłączonego za pomocą sieci bezprzewodowej LAN, w zależności od parametrów posiadanej sieci bezprzewodowej, może dochodzić do przerywania dźwięku. W takim wypadku należy wykonać połączenie, używając przewodowej sieci LAN.

Kolejność, w jakiej wyświetlane są ścieżki/pliki zależy od ustawień serwera. Niekiedy, ze względu na ustawienia serwera, ścieżki/pliki nie są wyświetlane w kolejności alfabetycznej, a wyszukiwanie po pierwszej literze może nie działać prawidłowo.

Czynności dostępne poprzez menu opcji

powrót do góry