Ustawienia wyjścia

Określa ustawienia dla wyjścia wideo.

Nie można ustawić opcji “Ustawienia wyjścia”, jeśli na wejście podawane są sygnały 4K.

Ustawienia “Tryb video”, “Skaler i/p”, “Rozdzielczość”, “Tryb progresywny” i “Format obrazu” są zapisywane dla każdego źródła sygnału. (Tryb videolink, Skaler i/plink, Rozdzielczośćlink, Tryb progresywnylink, Format obrazulink)

Tryb video

Skonfiguruj metodę przetwarzania wideo, aby dopasować do rodzaju materiału wideo.

Automatyczna
(Domyślne):

Automatyczne przetwarzanie video w oparciu o informację zawartą w sygnale HDMI.

Gry:

Zawsze przetwarzaj video stosownie do gier. Zminimalizuj opóźnienie wideo, gdy wideo jest opóźnione w stosunku do operacji na przyciskach kontrolera konsoli do gier.

Film:

Wykonaj przetwarzanie obrazu odpowiednie dla zawartości innej niż gry.

Obejście:

Usuń całe przetwarzanie wideo ze ścieżki wideo HDMI.

Jeśli “Tryb video” ustawiony jest na “Automatyczna”, tryb przełączany jest zgodnie z zawartością sygnału wejściowego.

Ekrany informacyjne, takie jak pasek głośności, nie będą zasłaniane przez sygnał wideo, kiedy dla opcji “Tryb video” wybrano ustawienie “Obejście”.

Tę pozycję można ustawić, kiedy dla każdego źródła wejściowego przypisano “HDMI”.

Skaler i/p

Ustaw sygnał wejściowy wideo, który ma być poddany przetwarzaniu Skaler i/p.
Skaler i/p przekonwertuje rozdzielczość sygnału wejściowego wideo na wartość ustawioną w “Rozdzielczość”. link

Włącz:

Użyj funkcji Skaler i/p.

Wył.:

Nie używaj funkcji Skaler i/p.

Tę pozycję można ustawić, kiedy dla każdego źródła wejściowego przypisano “HDMI”.

Ustawienie to można wykonać, jeżeli funkcja “Tryb video” nie jest ustawiona na “Obejście”.link

Ta funkcja nie działa, gdy sygnał wejściowy to “x.v.Color”, 3D, sYCC601 color, Adobe RGB color, Adobe YCC601 color lub rozdzielczości komputerowe.

Rozdzielczość

Ustawienie rozdzielczości wyjściowej.

Automatyczna
(Domyślne):

Liczba pikseli obsługiwana przez odbiornik TV podłączony do wyjścia HDMI MONITOR OUT wykrywana jest automatycznie, po czym ustawiana jest odpowiednia rozdzielczość.

480p/576p / 1080i / 720p / 1080p /
1080p:24Hz / 4K :

Ustawienie rozdzielczości wyjściowej.

Przy ustawieniu “1080p:24Hz”, można oglądać obrazy jak ze źródeł filmowych (24 Hz). Dla źródeł video oraz źródeł mieszanych zalecamy ustawienie rozdzielczości na “1080p”.

Nie ma możliwości konwersji sygnału 50 Hz na 1080p/24Hz. Jest to wyprowadzane z rozdzielczością 1080p/50Hz.

Tę pozycję można ustawić, kiedy dla opcji “Skaler i/p” wybrano ustawienie “Włącz”. link

Tryb progresywny

Ustawienie odpowiedniego trybu konwersji do sygnału progresywnego dla źródła sygnału video.

Automatyczna
(Domyślne):

Rozpoznawany jest sygnał video i automatycznie ustawiony jest odpowiedni tryb.

Video:

Wybiera tryb odpowiedni dla odtwarzania video.

Video i Film:

Wybiera tryb odpowiedni dla odtwarzania video oraz odtwarzania materiału video o zapisie 30-klatkowym.

Tę pozycję można ustawić, kiedy dla opcji “Skaler i/p” wybrano ustawienie “Włącz”. link

Format obrazu

Ustawienie współczynnika kształtu sygnału video wyprowadzanego przez gniazda HDMI.

16:9
(Domyślne):

Sygnał wyprowadzany jest w formacie ekranu 16:9.

4:3 :

Wyjście jest w formacie 4:3 z czarnymi pasami z boków ekranu telewizora 16:9. (z wyjątkiem wyjścia 480p/576p)

Tę pozycję można ustawić, kiedy dla opcji “Skaler i/p” wybrano ustawienie “Włącz”. link

powrót do góry