Format Sygnału 4K

Wybierz format sygnału 4K do odtwarzania przez to urządzenie, jeśli telewizor lub urządzenie do odtwarzania podłączone do tego urządzenia są kompatybilne z sygnałem HDMI 4K (60 Hz/50 Hz).

Format Sygnału 4K

Ustaw format sygnału 4K odtwarzanego przez to urządzenie.

Standardowy
(Domyślne):

Wybierz, jeśli Twój telewizor i urządzenia odtwarzające obsługują standardowe sygnały wideo 4K 60p 4:2:0 8 bitów.

Wzmocniony:

Wybierz jeśli Twój telewizor, urządzenia odtwarzające i kable obsługują sygnały wideo wysokiej jakości 4K 60p 4:4:4, 4:2:2 lub 4K 60p 4:2:0 10 bitów.

Bracket Open Powiązanie pomiędzy ustawieniem “Format Sygnału 4K” i obsługiwanymi rozdzielczościami Bracket Close

Obsługiwana rozdzielczość

Przestrzeń barwna

Głębia piksela

Format Sygnału 4K

Wzmocniony

Standardowy
(Domyślne)

4K 24p, 4K 30p, 4K 25p

RGB /
YCbCr 4:4:4

8 bit

check_mark

check_mark

10,12 bit

check_mark

YCbCr 4:2:2

12 bit

check_mark

check_mark

4K 60p, 4K 50p

YCbCr 4:2:0

8 bit

check_mark

check_mark

10,12 bit

check_mark

RGB /
YCbCr 4:4:4

8 bit

check_mark

YCbCr 4:2:2

12 bit

check_mark

W przypadku ustawienia “Wzmocniony” zaleca się użycie “Premium High Speed HDMI Cable” lub “Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet” z etykietą “HDMI Premium Certified Cable” dołączoną do pakietu produktu.

W przypadku ustawienia “Wzmocniony” skonfiguruj ustawienia telewizora lub urządzenia odtwarzającego w taki sposób, aby były zgodne z tym ustawieniem.

W przypadku ustawienia “Wzmocniony” wideo może nie być prawidłowo obsługiwane w zależności od podłączonego urządzenia odtwarzającego lub kabla HDMI. Zmień wówczas ustawienie na “Standardowy”.

Jeśli technicy lub instalatorzy skonfigurowali format sygnału HDMI dla tego urządzenia, dla pozycji ustawień wyświetlone zostanie “Niestandardowy”.

Parametr “Format Sygnału 4K” można również ustawić za pomocą poniższej procedury. Jednak w trakcie wykonywania tych ustawień ekran menu nie będzie wyświetlany. Obserwuj ekran w trakcie konfiguracji ustawienia.

Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie ZONE2 SOURCE oraz STATUS w urządzeniu głównym przez co najmniej 3 sekundy.

Na wyświetlaczu pojawi się napis “V.Format:<PAL>”.

Naciśnij na urządzeniu głównym przycisk DIMMER.

Na wyświetlaczu pojawi się „4K :<Standard>”.

Użyj ZONE2 SOURCE lub INTERNET RADIO głównego urządzenia i wybierz format sygnału 4K.
Aby zakończyć wprowadzanie ustawień, naciśnij przycisk STATUS na amplitunerze.

powrót do góry