Odtwarzanie plików z pamięci USB

Włóż pamięć USB sformatowaną w systemie plików “FAT32” lub “NTFS” do portu USB.
Naciśnij przycisk USB, aby wybrać “USB” jako źródło dźwięku.
Wybierz nazwę tego urządzenia.
Przeglądaj muzykę z pamięci USB i wybieraj pliki do odtwarzania.

Po wyborze pliku do odtwarzania pojawi się pytanie o sposób uporządkowania muzyki w kolejce.

Odtwórz Teraz:

Pozwala wstawić pozycję do kolejki po aktualnie odtwarzanej ścieżce i natychmiast odtworzyć wybraną pozycję.

Odtwórz Teraz i Zastąp Kolejkę:

Pozwala wyczyścić kolejkę i natychmiast odtworzyć wybraną pozycję.

Odtwórz Następny:

Pozwala wstawić pozycję do kolejki po bieżącej piosence i odtworzyć ją po zakończeniu tej piosenki.

Dodaj na Koniec Kolejki:

Pozwala dodać pozycję na koniec kolejki.

Browse music 01 mz
Przyciskami shirosankaku shirosankaku-Reverse wybierz opcję “Odtwórz Teraz” lub “Odtwórz Teraz i Zastąp Kolejkę”, a następnie naciśnij ENTER.

Rozpocznie się odtwarzanie.

Now Playing 01 mz

Przyciski obsługi

Funkcja

Przyciski obsługi

Funkcja

Triangle Right / Pause

Powrót Odtwarzanie / Pauza

Skip-Left Skip-Right

Przejdź do poprzedniej ścieżki / Przejdź do następnej ścieżki

CH/PAGE kurosankaku   Sankaku-Reverse

Przełącz na poprzednią stronę/następną stronę wyświetlanej listy

Jeżeli pliki muzyczne MP3 zawierają dane dotyczące albumu, album ten może być wyświetlany w momencie odtwarzania pliku.

UWAGA

Firma Marantz nie ponosi odpowiedzialności za straty lub uszkodzenia danych zarejestrowanych w urządzeniu USB w czasie, gdy urządzenie USB podłączone jest do amplitunera.

Gdy pamięć USB jest podłączona do urządzenia, wczytuje ono wszystkie pliki znajdujące się w pamięci USB. Jeżeli pamięć USB zawiera dużą liczbę folderów i/lub plików, wczytywanie może zająć trochę czasu.

Czynności dostępne poprzez menu opcji

powrót do góry