Przed podłączeniem głośników

UWAGA

Przed przystąpieniem do podłączania głośników odłącz wtyczkę zasilania z gniazda sieciowego. Wyłącz również subwoofer.

Podłącz w taki sposób, aby gołe kabli głośnikowych nie wystawały z gniazda głośnika. Jeśli gołe przewody dotkną tylnego panelu lub nastąpi zwarcie pomiędzy żyłami + oraz -, to może zadziałać układ zabezpieczający urządzenia. (Układ zabezpieczającylink)

Nie wolno dotykać styków głośnikowych, gdy włączone jest zasilanie. Mogłoby to doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym. Gdy uruchomiony jest “Kreator ustawień” (strona 9 oddzielnego podręcznika “Skrócona instrukcja obsługi”), w celu połączenia urządzenia należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie “Kreator ustawień”. (Podczas pracy programu “Kreator ustawień” na złączach głośnika nie jest obecne napięcie).

Należy użyć głośników (zestawów głośnikowych), z których każdy ma impedancję od 4 do 16 Ω/ohm.

UWAGA

Przeprowadź następujące ustawienia podczas używania głośnika o impedancji 4 – 6 Ω/ohm.

Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie ZONE2 SOURCE oraz STATUS w urządzeniu głównym przez co najmniej 3 sekundy.

Na wyświetlaczu pojawi się napis “V.Format:< PAL>”.

Naciśnij trzykrotnie DIMMER w menu głównym.

Na wyświetlaczu pojawi się napis “Sp.Imp.:<8ohms>”.

Naciśnij ZONE2 SOURCE lub INTERNET RADIO na urządzeniu głównym, aby wybrać impedancję.

8ohms
(Domyślne):

Wybierz, jeśli impedancja wszystkich podłączonych głośników wynosi powyżej 8 Ω/omów.

6ohms:

Należy wybrać, gdy impedancja któregokolwiek z podłączonych głośników wynosi 6 Ω/ohm.

4ohms:

Należy wybrać, gdy impedancja któregokolwiek z podłączonych głośników wynosi 4 Ω/ohm.

Aby zakończyć wprowadzanie ustawień, naciśnij przycisk STATUS na amplitunerze.

Podłączanie kabli głośnikowych

Sprawdź, czy złącza lewego (L) i prawego (P) kanału głośników zostały prawidłowo podłączone do tego urządzenia oraz czy została zachowana odpowiednia polaryzacja przewodów: + (czerwony) i – (czarny).

Usuń około 10 mm izolacji z końcówki kabla głośnikowego, a następnie skręć druty kabla razem lub zamontuj odpowiedni styk głośnikowy.
Connection-spCable1
Odblokuj gniazdo głośnikowe przekręcając je w lewo.
Connection-spCable2 NR1605U
Wsuń rdzeń przewodu w gniazdo głośnikowe do samego końca.
Connection-spCable3 NR1605U
Zaciśnij gniazdo głośnikowe przekręcając je w prawo.
Connection-spCable4 NR1605U

Podłączanie subwoofera

Do podłączenia subwoofera używaj kabla głośnikowego. Do tego urządzenia można podłączyć dwa subwoofery.

Z obydwu gniazd subwoofera wysyłany jest ten sam sygnał.

Conne SW2 N69U

Informacja dotycząca etykiet kabli (dołączonych do zestawu) ułatwiających identyfikację kanałów

Znajdujący się z tyłu urządzenia panel kanałów z zaciskami głośnikowymi jest oznaczony różnymi kolorami ułatwiającymi identyfikację poszczególnych kanałów.

Załóż etykietki kabli odpowiadające poszczególnym głośnikom na odpowiednie kable głośnikowe. Ułatwi to podłączenie odpowiedniego kabla do zacisków głośnikowych na tylnym panelu.

Głośników

Kolor

FRONT L

Biały

FRONT R

Czerwony

CENTER

Zielony

SURROUND L

Jasnoniebieski

SURROUND R

Niebieski

SURROUND BACK L

Beżowy

SURROUND BACK R

Brązowy

FRONT HEIGHT L

Beżowy

FRONT HEIGHT R

Brązowy

ZONE2 L

Beżowy

ZONE2 R

Brązowy

TOP FRONT L

Beżowy

TOP FRONT R

Brązowy

TOP MIDDLE L

Beżowy

TOP MIDDLE R

Brązowy

FRONT DOLBY L

Beżowy

FRONT DOLBY R

Brązowy

SURROUND DOLBY L

Beżowy

SURROUND DOLBY R

Brązowy

SUBWOOFER 1

Czarny

SUBWOOFER 2

Czarny

Załóż etykietki kabli dla każdego kanału na odpowiednie kable głośnikowe zgodnie z tabelą.

Korzystając z tabeli, należy założyć etykietkę na każdy przewód głośnikowy.

Następnie tak wykonaj połączenie, aby kolor zacisku głośnikowego był zgodny z kolorem etykietki kabla.

Bracket Open Mocowanie etykietki kabla Bracket Close

Pict SP CableLabel 1506

powrót do góry