Podłączanie głośników systemu wielokanałowego 7.1

System dla 7.1-kanałowego odtwarzania surround.

Przykładowe połączenia w przypadku używania tylnych głośników surround

Ten 7.1-kanałowy system surround jest taki sam, jak podstawowy 5.1-kanałowy system, ale z tylnymi głośnikami surround.

Pict SurrBack SP Layout X2200

Wybierz dla opcji “Tryb przypisania” ustawienie “Tył Surround” w menu. link

Conne SP 7.1 SB N69U

W przypadku korzystania z jednego tylnego głośnika surround podłącz go do złącza SURROUND BACK L.

Przykładowe połączenia w przypadku używania głośników przednich wysokich

Ten 7.1-kanałowy system surround jest taki sam, jak podstawowy 5.1-kanałowy system, ale z przednimi wysokimi głośnikami.

Pict FrontHeight SP Layout X2200

Wybierz dla opcji “Tryb przypisania” ustawienie “Przednie górne” w menu. link

Conne SP 7.1 FH N69U

Przykładowe połączenia w przypadku używania głośników górnych przednich

Ten 7.1-kanałowy system surround jest taki sam, jak podstawowy 5.1-kanałowy system, ale z górnymi przednimi głośnikami.

Pict TopFront SP Layout X2200

Wybierz dla opcji “Tryb przypisania” ustawienie “Sufitowe przednie” w menu. link

Conne SP 7.1 TF N69U

Przykładowe połączenia w przypadku używania głośników górnych środkowych

Ten 7.1-kanałowy system surround jest taki sam, jak podstawowy 5.1-kanałowy system, ale z górnymi środkowymi głośnikami.

Pict TopMiddle SP Layout X2200

Wybierz dla opcji “Tryb przypisania” ustawienie “Sufitowe środkowe” w menu. link

Conne SP 7.1 TM N69U

Przykładowe połączenia w przypadku używania głośników przednich Dolby Atmos Enabled

Ten 7.1-kanałowy system surround jest taki sam, jak podstawowy 5.1-kanałowy system, ale z przednimi głośnikami Dolby Atmos Enabled.

Pict FrontDolby SP Layout X2200

Wybierz dla opcji “Tryb przypisania” ustawienie “Przednie Dolby” w menu. link

Conne SP 7.1 FD N69U

Przykładowe połączenia w przypadku używania głośników Dolby Atmos Enabled surround

Ten 7.1-kanałowy system surround jest taki sam, jak podstawowy 5.1-kanałowy system, ale z głośnikami surround Dolby Atmos Enabled.

Pict SurrDolby SP Layout X2200

Wybierz dla opcji “Tryb przypisania” ustawienie “Surround Dolby” w menu. link

Conne SP 7.1 SD N69U

powrót do góry