De instellingen oproepen

Druk op MAIN of ZONE2 om de bedieningszone te selecteren via de afstandsbediening.

De knop voor de geselecteerde zone is opgelicht.

Druk op SMART SELECT.

De onder de toets vastgelegde Smart Select-instellingen worden opgeroepen.

De standaardinstellingen voor de ingangsbron en het volume zijn zoals hieronder weergegeven.

Bracket Open MAIN ZONE Bracket Close

Toets

Ingangsbron

Volume

SMART SELECT 1

CBL/SAT

40

SMART SELECT 2

Blu-ray

40

SMART SELECT 3

Media Player

40

SMART SELECT 4

Online Music

40

Bracket Open ZONE2 Bracket Close

Toets

Ingangsbron

Volume

SMART SELECT 1

CBL/SAT

40

SMART SELECT 2

SMART SELECT 3

SMART SELECT 4

Online Music

40

naar boven