De bedieningsmodus instellen (iPod bladermodus)

In deze modus worden verschillende lijsten en schermen tijdens de weergave op de iPod, weergegeven op het TV-scherm.

Dit gedeelte beschrijft de stappen tot het afspelen van tracks op de iPod in “Op het scherm”.

Druk op OPTION wanneer de ingangsbron “iPod/USB” is.

Het scherm met het optiemenu wordt weergegeven.

“iPod bladermodus” te selecteren en druk daarna op ENTER.

Het scherm voor het iPod bladermodus wordt weergegeven.

Gebruik White-Arrow-Left White-Arrow-Right om “Op het scherm” te selecteren en druk vervolgens op ENTER.

De bewerkingen die beschikbaar zijn voor “Op het scherm” en “Van iPod” worden hieronder weergegeven.

iPod bladermodus

Van iPod

Op het scherm

Afspeelbare bestanden

Muziekbestand

check_mark

check_mark

Videobestand

Actieve toetsen

Afstandsbediening (Dit toestel)

check_mark

check_mark

iPod

check_mark

∗Alleen het geluid wordt afgespeeld.

Gebruik shirosankaku shirosankaku-Reverse   White-Arrow-Right om het af te spelen bestand te selecteren en druk dan op ENTER.

Afspelen begint.

Bedieningstoetsen

Functie

Bedieningstoetsen

Functie

Triangle Right / Pause

Weergave / Pauze

Skip-Left Skip-Right

Naar vorige/volgende track springen

(Ingedrukt houden) Snel vooruit-/Terugspoelen

ENTER

Weergave / Pauze

(Ingedrukt houden) Stop

shirosankaku shirosankaku-Reverse

Naar vorige/volgende track springen

(Ingedrukt houden) Snel vooruit-/Terugspoelen

CH/PAGE  kurosankaku   Sankaku-Reverse

Naar vorige/volgende pagina in de lijstweergave schakelen

De acties van de bedieningsknoppen kunnen verschillen.

Telkens wanneer tijdens het afspelen op het hoofdtoestel op de knop STATUS wordt gedrukt, schakelt het scherm tussen de tracktitel, artiestnaam en albumtitel enz. wanneer “iPod bladermodus” is ingesteld op “Op het scherm”.

Er worden Engelse letters, cijfers en bepaalde symbolen weergegeven. Incompatibele tekens worden als “.” (punt).

Bewerkingen die toegankelijk zijn via het optiemenu

Dit kan worden gebruikt wanneer de “iPod bladermodus” is ingesteld op “Op het scherm”. koppeling

naar boven