Het geluid tijdelijk onderbreken (Dempen)

Druk op MUTE  Silent .

De MUTE-indicator op het display knippert.

Silent verschijnt op het TV-scherm.

Het geluid wordt verlaagd tot het niveau dat is geselecteerd met het menu-item “Dempingsniveau”. koppeling

Druk nogmaals op MUTE  Silent om de dempingsfunctie te annuleren. De dempingsfunctie kan ook worden geannuleerd door het hoofdvolume in te stellen.

naar boven