Bestanden op een USB-geheugenapparaat weergeven

Sluit het USB-geheugenapparaat aan op de USB-poort. koppeling
Druk op iPod/USB om de ingangsbron over te schakelen naar “iPod/USB”.
Gebruik shirosankaku shirosankaku-Reverse White-Arrow-Right om het af te spelen bestand te selecteren en druk dan op ENTER.

Afspelen begint.

Bedieningstoetsen

Functie

Bedieningstoetsen

Functie

Triangle Right / Pause

Weergave / Pauze

Skip-Left Skip-Right

Naar vorige/volgende track springen

(Ingedrukt houden) Snel vooruit-/Terugspoelen

ENTER

Weergave / Pauze

(Ingedrukt houden) Stop

shirosankaku shirosankaku-Reverse

Naar vorige/volgende track springen

(Ingedrukt houden) Snel vooruit-/Terugspoelen

CH/PAGE kurosankaku   Sankaku-Reverse

Naar vorige/volgende pagina in de lijstweergave gaan

Wanneer een MP3-bestand informatie over album art bevat, kan de album art worden getoond terwijl het muziekbestand wordt weergegeven.

Dit toestel geeft beeldbestanden (JPEG) weer in de volgorde waarin ze in de map zijn opgeslagen.

OPMERKING

Marantz aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor enige problemen die zich voordoen met data op een USB-geheugenapparaat bij het gebruik van dit toestel in combinatie met het USB-geheugenapparaat.

Bewerkingen die toegankelijk zijn via het optiemenu

naar boven