Het toetsenbordscherm gebruiken

Geef het scherm weer waarop u tekens kunt invoeren.

Bracket Open Voorbeeld Bracket Close  Scherm “Bronhernoeming”

Druk op shirosankaku shirosankaku-Reverse White-Arrow-Left   White-Arrow-Right om Bold Arrow Left of Bold Arrow Right te selecteren.
Druk op ENTER om de cursor te verplaatsen naar het teken dat u wilt wijzigen.

Telkens wanneer u op ENTER drukt, gaat de cursor een teken verder.

Selecteer met shirosankaku shirosankaku-Reverse White-Arrow-Left   White-Arrow-Right het teken dat u wilt invoeren, en druk dan op ENTER.
Herhaal stap 2 - 4 als u de naam wilt wijzigen.
Gebruik shirosankaku shirosankaku-Reverse White-Arrow-Left   White-Arrow-Right om “OK” te selecteren en druk vervolgens op ENTER.

naar boven