De instellingen veranderen

Stel de items hieronder in met de instellingen die u wilt opslaan.

Houd SMART SELECT ingedrukt terwijl een radiozender wordt ontvangen of een track wordt afgespeeld met een van de volgende bronnen om de huidige radiozender of track vast te leggen.

Tuner / Internet Radio / Media Server / Favorites / iPod/USB

Houd de gewenste SMART SELECT ingedrukt, tot “Smart Flower Mark Memory” verschijnt op het scherm.

De huidige instellingen zullen opgeslagen worden.

Flower Mark verschijnt voor het nummer van de ingedrukte SMART SELECT-toets.

De Smart Select-naam veranderen

De Smart Select-naam die op het TV-scherm of display van dit toestel verschijnt, kan worden veranderd.

Zie Smart Sel.namenkoppeling voor het veranderen van de naam.

naar boven