Het volume van elk kanaal aanpassen volgens de ingangsbron (Stel kanlniv. af)

Het volume van elk kanaal kan worden gewijzigd terwijl u muziek beluistert. U kunt dit instellen voor elke ingangsbron.

Druk op OPTION.

Het scherm met het optiemenu wordt weergegeven.

Gebruik shirosankaku shirosankaku-Reverse om “Stel kanlniv. af” te selecteren en druk vervolgens op ENTER.

Het scherm “Stel kanlniv. af” wordt weergegeven.

Gebruik shirosankaku shirosankaku-Reverse om het kanaal dat u wilt aanpassen, te selecteren.
Gebruik White-Arrow-Left White-Arrow-Right om het volume in te stellen.

–12.0 dB – +12.0 dB (Standaard : 0.0 dB)

Gebruik shirosankaku shirosankaku-Reverse White-Arrow-Left White-Arrow-Right om “Afsluiten” te selecteren en druk vervolgens op ENTER.

Selecteer “Reset” en druk op ENTER als u de aanpassingswaarden van de verschillende kanalen wilt herstellen naar “0.0 dB” (standaard).

Het volume van de hoofdtelefoon kan worden aangepast wanneer de hoofdtelefoon is aangesloten.

Bewaar “Stel kanlniv. af” voor iedere invoerbron.

U kunt dit alleen instellen voor luidsprekers die audio uitvoeren. Daarnaast kunt dit niet instellen wanneer “HDMI audio uit” in het menu is ingesteld op “TV”. koppeling

naar boven