De instellingen oproepen

Druk op SMART SELECT.

De onder de toets vastgelegde Smart Select-instellingen worden opgeroepen.

De standaardinstellingen voor de ingangsbron en het volume zijn zoals hieronder weergegeven.

Toets

Ingangsbron

Volume

SMART SELECT 1

CBL/SAT

40

SMART SELECT 2

Blu-ray/DVD

40

SMART SELECT 3

Media Player

40

SMART SELECT 4

Online Music

40

naar boven