Bestanden die op een PC en NAS zijn opgeslagen, afspelen

Volg deze procedure voor het weergeven van muziekbestanden, beeldbestanden of afspeellijsten.

Op afspelen voorbereiden.
Controleer de netwerkomgeving en zet dit toestel aan. (Aansluiten op een thuisnetwerk (LAN)koppeling)
Bereid de computer voor. ( Finger Bedieningsrichtlijnen computer)
Druk op ONLINE MUSIC.
Gebruik shirosankaku shirosankaku-Reverse White-Arrow-Left White-Arrow-Right om “Media Server” te selecteren en druk vervolgens op ENTER.
Gebruik shirosankaku shirosankaku-Reverse om de server die het bestand bevat te selecteren en druk dan op ENTER.
Gebruik shirosankaku-Reverse shirosankaku White-Arrow-Right om het bestand te selecteren en druk daarna op ENTER.

De weergave begint zodra het buffergeheugen “100%” heeft bereikt.

Bedieningstoetsen

Functie

Bedieningstoetsen

Functie

Triangle Right / Pause

Weergave / Pauze

Skip-Left Skip-Right

Vorige / volgende

(Ingedrukt houden) Snel vooruit-/Terugspoelen

ENTER

Weergave / Pauze

(Ingedrukt houden) Stop

shirosankaku shirosankaku-Reverse

Vorige / volgende

(Ingedrukt houden) Snel vooruit-/Terugspoelen

CH/PAGE  kurosankaku   Sankaku-Reverse

Naar vorige/volgende pagina in de lijstweergave gaan

Telkens wanneer u op het hoofdtoestel op de knop STATUS drukt, schakelt het display tussen de tracktitel, de artiestnaam en de albumtitel.

Wanneer een WMA (Windows Media Audio), MP3 of MPEG-4 AAC-bestand informatie over album art bevat, kan de album art worden getoond terwijl het muziekbestand wordt weergegeven.

Bij gebruik van Windows Media Player versie 11 of later, kan de album art voor WMA -bestanden worden getoond.

WMA Lossless bestanden kunnen worden afgespeeld door gebruik te maken van een server die transcodering ondersteunt, zoals Windows Media Player Ver. 11 of later.

Dit toestel geeft beeldbestanden (JPEG) weer in de volgorde waarin ze in de map zijn opgeslagen.

OPMERKING

Wanneer u muziekbestanden afspeelt met uw pc of NAS, verbonden via een draadloos LAN, kan audio worden onderbroken, afhankelijk van uw draadloze LAN-omgeving. Maak in dat geval een verbinding met een bekabeld LAN.

Het weergeven van de afbeelding kan afhankelijk van de bestandsgrootte van het bestand (JPEG) enige tijd duren.

De volgorde waarin de tracks/bestanden worden afgespeeld hangt af van de specificaties van de server. Als door de serverspecificaties de tracks/bestanden niet alfabetisch worden weergegeven, kan het zoeken op de eerste letter niet goed werken.

Bewerkingen die toegankelijk zijn via het optiemenu

naar boven