Het interval voor de diavoorstelling instellen

Stel het weergaveinterval in wanneer u een diavoorstelling afspeelt van fotobestanden (JPEG) die zijn opgeslagen op een USB-geheugenapparaat of mediaserver.

Ondersteunde ingangsbronnen:
USB / Media Server

Druk op OPTION terwijl de lijst wordt weergegeven.

Het scherm met het optiemenu wordt weergegeven.

Gebruik shirosankaku shirosankaku-Reverse om “Interval dia's” te selecteren en druk vervolgens op ENTER.
Gebruik White-Arrow-Left White-Arrow-Right om de weergaveduur in te stellen.

Uit:

De diavoorstelling wordt niet weergegeven.

5s - 60s
(Standaard: 5s):

Stel de weergavetijd per beeld in bij een diavoorstelling.

Druk op ENTER.

De instellingen “Interval dia's” worden weerspiegeld voor alle ingangsbronnen.

naar boven