Hoofdtelefoon-versterker Gain-instelling

Stel de versterking in van de hoofdtelefoonversterker. Stel dit in overeenkomstig de impedantie van de aangesloten hoofdtelefoon. Het is aanbevolen dit in te stellen op de zijde “Laag” als de hoofdtelefoon een lage impedantie heeft en op de zijde “Hoog” als deze een hoge impedantie heeft.

Hoog:

Stel de versterking van de hoofdtelefoonversterker in op “Hoog”. Stel in wanneer het volume te laag is, zelfs als de instelling voor versterking op “Middel” staat.

Middel
(Standaard):

Stel de versterking van de hoofdtelefoonversterker in op “Middel”.

Laag:

Stel de versterking van de hoofdtelefoonversterker in op “Laag”. Stel dit in als het standaardvolume te hoog staat ingesteld.

OPMERKING

Het hoofdtelefoonvolume verschilt afhankelijk van de instelling Hoofdtelefoon-versterker Gain-instelling. Verlaag het volume of demp de audio eerst als u deze instelling wijzigt tijdens het beluisteren van audio.

naar boven