Probleemoplossing

Als een probleem optreedt, moet u eerst het volgende controleren:

Zijn de aansluitingen juist ?
Wordt het toestel bediend zoals wordt beschreven in de gebruiksaanwijzing?
Werken de andere componenten naar behoren ?

Als de bovenste stappen 1 t/m 3 dit probleem niet verbeteren, kan het opnieuw starten van het apparaat het probleem verbeteren.
Blijf op het toestel op de toets Power Button drukken totdat “Herstart” op het display verschijnt of verwijder het netsnoer uit het toestel en steek het netsnoer vervolgens weer in het toestel.

Als dit toestel niet naar behoren werkt, controleer dan de overeenkomende symptomen in deze sectie.

Als de symptomen niet overeenkomen met deze die hier zijn beschreven, dient u uw leverancier te raadplegen omdat dit kan te wijten zijn aan een fout in dit toestel. Koppel in dit geval onmiddellijk de voeding uit en neem contact op met de winkel waar u dit toestel hebt aangeschaft.

naar boven