Filter

Dit apparaat is uitgerust met een functie voor het aanpassen van de geluidskwaliteit zodat gebruikers kunnen genieten van weergave met de gewenste geluidskwaliteit. Dit apparaat ondersteunt het PCM-signaal.

Filter 1
(Standaard):

Biedt een korte impulsrespons voor zowel pre-echo als voor post-echo. Een grote hoeveelheid audio-informatie zorgt voor een heldere weergave van diepe stereobeelden en de relatieve positie van de geluidsbron.

Filter 2:

Het kenmerk is bekend als asymmetrische impulsrespons. De post-echo is iets langer dan de pre-echo. De geluidskenmerken lijken meer op analoog geluid.

naar boven