De cijfertoetsen gebruiken

Geef het scherm weer waarop u tekens kunt invoeren.

Om een teken te wijzigen, gebruikt u White-Arrow-Left White-Arrow-Right om de cursor uit te lijnen op het teken dat u wilt wijzigen.

Druk op +10 om het type teken te selecteren (hoofdletter, kleine letter, letters met onderscheidingstekens of cijfers).
Gebruik 0 – 9, +10 tot het gewenste teken wordt weergegeven.

Het type tekens dat kan worden ingevoerd wordt hieronder getoond.

Character code diacritical marks new
Herhaal stappen 2 en 3 om tekens in te voeren en druk dan op ENTER om ze op te slaan.

naar boven