De cursortoetsen gebruiken

Geef het scherm weer waarop u tekens kunt invoeren.

Om een teken te wijzigen, gebruikt u White-Arrow-Left White-Arrow-Right om de cursor uit te lijnen op het teken dat u wilt wijzigen.

Gebruik shirosankaku shirosankaku-Reverse om het teken te wijzigen.

Het type tekens dat kan worden ingevoerd wordt hieronder getoond.

Character code2 ND8006
Herhaal stap 2 om tekens in te voeren en druk dan op ENTER om ze op te slaan.

Druk op CLEAR om het geselecteerde teken te wissen.

Houd CLEAR 3 seconden ingedrukt om meerdere of alle tekens te wissen.

Druk op Skip-Right om een spatie in te voegen.

naar boven