Sammankoppla med en annan Bluetooth-enhet

Sammankoppla en Bluetooth-enhet med den här enheten.

Aktivera Bluetooth-inställningarna på din mobila enhet.
Tryck på OPTION när ingångskällan är “Bluetooth”.

Menyskärmen med olika alternativ visas.

Använd shirosankaku shirosankaku-Reverse för att välja “Kopplingsläge”, och tryck sedan på ENTER.

Enheten går då in i sammankopplingsläget.

Välj den här enheten när dess namn visas i listan med enheter på Bluetooth-enhetens skärm.
När ett nummer visas på den här enhetens skärm ska du kontrollera att samma nummer visas på Bluetooth-enhetens skärm och därefter väljer du “Anslut” på både Bluetooth-enheten och den här enheten.

När sammankopplingen är slutförd visas enhetsnamnet på den här enhetens skärm.

Enheten kan sammankopplas med maximalt 8 enheter. Om en nionde Bluetooth-enhet sammankopplas tar den platsen för den äldst registrerade enheten.

Ange “0000” när du blir ombedd om ett lösenord på Bluetooth-enhetens skärm.

Håll Bluetooth på fjärrkontrollen intryckt under minst 3 sekunder för att gå till sammankopplingsläget.

Tillbaka upp