Spela musik från en Bluetooth-enhet

För att lyssna på musik från en Bluetooth-enhet på den här enheten måste Bluetooth-enheten först sammankopplas med den här enheten.

När en Bluetooth-enhet har sammankopplats behöver den inte sammankopplas igen.

Förbered för uppspelning.
Anslut de medföljande externa antennerna för Bluetooth/trådlösa anslutningar till uttaget för antenner för Bluetooth/trådlöst LAN på bakpanelen. länk
Tryck på POWER Power Button för att slå på strömmen.
Tryck på Bluetooth för att byta ingångskälla till “Bluetooth”.

Vid första starten går den här enheten automatiskt in i sammankopplingsläget och “Pairing...” visas på enhetens skärm.

Aktivera Bluetooth-inställningarna på din mobila enhet.
Välj den här enheten när dess namn visas i listan med enheter på Bluetooth-enhetens skärm.

Anslut Bluetooth-enheten när “Pairing” visas på enhetens skärm.
Utför anslutningen med Bluetooth-enheten i närheten av den här enheten (ungefär 1 m).

När ett nummer visas på den här enhetens skärm ska du kontrollera att samma nummer visas på Bluetooth-enhetens skärm och därefter väljer du “Anslut” på både Bluetooth-enheten och den här enheten.

När sammankopplingen är slutförd visas enhetsnamnet på den här enhetens skärm.

Spela upp musik med valfri app på din Bluetooth-enhet.

Bluetooth-enheten kan styras med fjärrkontrollen till den här enheten.

Nästa gång Bluetooth väljs som ingångskälla ansluter den här enheten till den senaste Bluetooth-enhet som anslöts.

Ange “0000” när du blir ombedd om ett lösenord på Bluetooth-enhetens skärm.

Funktionsknappar

Funktion

Funktionsknappar

Funktion

Triangle Right / Pause

Avspelning / Paus

Skip-Left Skip-Right

Hoppa till föregående spår/Hoppa till nästa spår

(Håll intryckt) Snabbt framåt / Snabbt bakåt

ENTER

Avspelning / Paus

(Håll intryckt) Stopp

shirosankaku shirosankaku-Reverse

Hoppa till föregående spår/Hoppa till nästa spår

(Håll intryckt) Snabbt framåt / Snabbt bakåt

Tryck på STATUS på den här enheten för att växla mellan att visa låtnamn, artistnamn och albumnamn osv på skärmen.

Engelska bokstäver, siffror och vissa symboler visas. Inkompatibla tecken visas som “.” (punkt).

OBSERVERA

För att styra Bluetooth-enheten med den här enhetens fjärrkontroll måste Bluetooth-enheten stödja AVRCP-profilen.

Det finns ingen garanti för att fjärrkontrollen till den här enheten fungerar med alla Bluetooth-enheter.

Beroende på vilken sorts Bluetooth-enhet det är blir utljudets volym kopplat till volyminställningen på Bluetooth-enheten.

Funktioner som är tillgängliga genom alternativmenyn

Tillbaka upp