Inaktivera alla knappfunktioner utom VOLUME

Tryck på Power Button samtidigt som du håller M-DAX och DIMMER nedtryckta och enheten är i standby-läge.
Använd TUNER PRESET CH + eller TUNER PRESET CH - för att välja “FP LOCK On”.
Tryck på STATUS för att bekräfta inställningen.

Alla knappfunktioner utom Power Button och VOLUME inaktiveras.

Tillbaka upp