Avbryta panellås-funktionen

Tryck på Power Button samtidigt som du håller M-DAX och DIMMER nedtryckta och enheten är i standby-läge.
Tryck på TUNER PRESET CH + eller TUNER PRESET CH - och välj “FP LOCK Flower Mark Off”.

( Flower Mark För närvarande inställt läge.)

Tryck på STATUS för att bekräfta inställningen.

Panellåsfunktionen avbryts.

Även om panellåsfunktionen är aktiverad kan du använda fjärrkontrollen för att styra enheten.

Tillbaka upp