Afstandsbediening

Display

LEARN-indicator

Licht op wanneer de leerfunctie voor de afstandsbediening is ingesteld. koppeling

Informatiedisplay

“AVP” wordt hier getoond bij bediening van dit toestel.

De ingangsbronnaam wordt getoond bij bediening van externe apparaten.

“TV” wordt hier getoond bij bediening van de TV.

RC indicator -indicator

Licht op wanneer signalen van de afstandsbediening worden verstuurd.

AVP-bedieningsknop

Wanneer voorkeuzecodes worden geregistreerd op de afstandsbediening, drukt u op deze toets en bedient u het menu op het toestel.

SET-toets

Wordt gebruikt voor diverse instellingen met gebruik van de afstandsbediening.

ZONE SELECT-toets

Hiermee kunt u de zone schakelen (MAIN ZONE, ZONE2, ZONE3) die wordt gebruikt via de afstandsbediening.

Bedieningsknoppen apparaat (DEVICE  Power Button  / DEVICE MENU)

Hiermee wordt de voeding van de externe apparaten in-/uitgeschakeld en worden menu’s opgeroepen. U moet vooraf ingestelde codes registreren om deze toetsen te gebruiken. koppeling

Ingangsbronkeuze-toetsen

Hiermee kunt u de ingangsbron selecteren.

SLEEP-toets

Hiermee stelt u de slaaptimer in. koppeling

Toetsen kanaal/pagina zoeken (CH/PAGE  kurosankaku Sankaku-Reverse )

Hiermee kunt u radiozenders selecteren die als voorkeuzezender zijn geregistreerd of schakelen tussen pagina’s. koppeling

Informatietoets (INFO)

Dit toont de statusinformatie op het tv-scherm. koppeling

Cursortoetsen ( shirosankaku shirosankaku-Reverse White-Arrow-Left White-Arrow-Right )

Hiermee selecteert u items.

BACK-toets

Hiermee keert u terug naar het vorige scherm.

HOME-toets

Met deze toets gaat u naar het startscherm (Home-scherm) wanneer de ingangsbron Online Music of iPod/USB is. koppeling

Systeemtoetsen

Hiermee kunt u met weergave verwante bewerkingen uitvoeren.

Knop voor naar beneden afstemmen / naar boven afstemmen (TUNE +, –)

Hiermee selecteert u een FM- of AM-uitzending. koppeling

SMART SELECT-toetsen (1 – 4)

Hiermee worden voor de toetsen geregistreerde instellingen opgeroepen, bijvoorbeeld ingangsbron, volumeniveau en geluidsfunctie-instellingen. koppeling

SOUND MODE-toetsen

Hiermee selecteert u de geluidsmodus. koppeling

Cijfertoetsen

Hiermee voert u cijfers in het toestel in. koppeling

Signaalzender van de afstandsbediening

Dit verzendt signalen van de afstandsbediening. koppeling

POWER-toets ( Power Button )

Hiermee schakelt u de voeding in/uit.

TV-bedieningstoetsen (TV  Power Button  / TV MENU / TV INPUT)

Hiermee schakelt u de voeding van de tv in/uit, schakelt u de tv-ingang en roept u menu’s op. U moet vooraf ingestelde codes registreren om deze toetsen te gebruiken. koppeling

Verlichtingstoets

Hiermee wordt de verlichting voor ongeveer 2 seconden ingeschakeld. koppeling

VOLUME-toetsen ( kurosankaku Sankaku-Reverse )

Hiermee past u het volumeniveau aan.

MUTE-toets ( Silent )

Dit dempt de uitgevoerde audio.

OPTION-toets

Dit toont het optiemenu op het tv-scherm.

ENTER-toets

Dit bepaalt de selectie.

SETUP-toets

Dit toont het menu op het tv-scherm. koppeling

naar boven