Afspelen in ZONE2/ZONE3

Druk op ZONE SELECT om naar “ZONE2” of “ZONE3” te schakelen.
Druk op POWER  Power Button om de ZONE2- of ZONE3-voeding in te schakelen.

De multizone-stroomindicator op het display licht op.

U kunt de stroom voor ZONE2 of ZONE3 aan- of uitzetten door op ZONE2 ON/OFF of ZONE3 ON/OFF te drukken op het hoofdtoestel.

Druk op de ingangsbronkeuzetoets om de af te spelen bron te selecteren.

Het audiosignaal van de geselecteerde bron wordt uitgevoerd naar ZONE2 of ZONE3.

Druk op ZONE SELECT om een bewerking uit te voeren met het hoofdtoestel. Telkens wanneer u op ZONE SELECT drukt, verandert de ingangsbron.

Het volume instellen (ZONE2/ZONE3)

Gebruik VOLUME  kurosankaku Sankaku-Reverse om het volume in te stellen.

Bij aankoop is “Volumelimiet” ingesteld op “70 (–10 dB)”. koppeling

Draai VOLUME na een druk op ZONE SELECT op het hoofdtoestel om het volume te veranderen.

Het geluid tijdelijk onderbreken (Dempen) (ZONE2/ZONE3)

Druk op MUTE  Silent .

Het geluid wordt verlaagd tot het niveau dat is ingesteld op “Dempingsniveau” in het menu. koppeling

Druk nogmaals op MUTE  Silent om de dempingsfunctie te annuleren. De dempingsfunctie kan ook worden geannuleerd door het hoofdvolume in te stellen.

naar boven