De zone opgeven die wordt gebruikt met de afstandsbediening

Na een druk op ZONE SELECT kan alleen de ingestelde zone met de afstandsbediening worden bediend.

U kunt zo een ongewenste bediening voorkomen.

De standaardinstelling is “M23”.

Houd ZONE SELECT en SET minstens 3 seconden ingedrukt.
Gebruik shirosankaku shirosankaku-Reverse om de te gebruiken zone in te stellen en druk op ENTER.

“SET” knippert viermaal op de afstandsbediening en de normale bedieningsfunctie is weer geactiveerd.

Afstandsbedieningsdisplay

Te gebruiken zone

M

Alleen MAIN ZONE

M2

MAIN ZONE / ZONE2

M23

MAIN ZONE / ZONE2 / ZONE3

naar boven