Voorpaneel

Netspanningstoets ( Power Button )

Wordt gebruikt om de stroom van de MAIN ZONE (kamer waar dit toestel is geplaatst) aan/uit te zetten (stand-by). koppeling

Netspanningsindicator

Dit licht op als volgt, afhankelijk van de voedingsstatus:

Uit: Voeding aan

Rood: Normale stand-by

Oranje:

Wanneer “HDMI bediening” is ingesteld op “Aan”koppeling

Wanneer “HDMI doorgeven” is ingesteld op “Aan”koppeling

Wanneer “Netwerkbediening” is ingesteld op “Altijd aan” koppeling

INPUT SELECTOR-knop

Hiermee selecteert u de ingangsbron. koppeling

Hoofddisplay

Dit toont verschillende types informatie. koppeling

Afstandsbedieningssensor

Dit ontvangt signalen van de afstandsbediening. koppeling

VOLUME-knop

Dit past het volumeniveau aan. koppeling

Klep

Wanneer u knoppen en/of aansluitingen achter de deur gebruikt, drukt u op de onderkant van de deur om deze te openen. Zorg dat uw vingers niet tussen de deur gekneld raken wanneer u de deur sluit.

naar boven