Poziom sygnału

Funkcja ta koryguje poziom odtwarzania dla wybranego źródła sygnału audio.

Ustaw, jeżeli występują różnice poziomu sygnału pomiędzy różnymi źródłami.

-12 dB – +12 dB (Domyślne : 0 dB)

Ustawienia “Poziom sygnału” są zapisywane dla każdego źródła sygnału.

powrót do góry