Opóźnienie audio

Rekompensuje nieprawidłową synchronizację czasową pomiędzy materiałem ideo i audio.

Opóźnienie audio dla trybu gier można ustawić, gdy “Tryb video” ustawione jest na “Automatyczna” lub “Gry”. link

Ustawienia “Opóźnienie audio” są zapisywane dla każdego źródła sygnału.

Nie można ustawić tego parametru, jeśli tryb wejściowy ustawiony jest na “7.1CH IN”.

Auto Lip Sync

Automatycznie dostosowuje czas przetwarzania dźwięku, aby skompensować opóźnienia w synchronizacji audio/wideo w telewizorze z obsługą funkcji Auto Lip Sync.

Włącz
(Domyślne):

Automatyczna korekta.

Wył.:

Brak automatycznej korekty.

Automatyczna korekta może nie zostać wykonana w zależności od specyfikacji telewizora, nawet kiedy dla opcji “Auto Lip Sync” wybrano ustawienie “Włącz”.

Dostosuj

Nieprawidłowa synchronizacja między obrazem i dźwiękiem wymaga ręcznej korekty.

0 ms – 500 ms (Domyślne : 0 ms)

Można także precyzyjnie dostosować wartość korekty opóźnienia ustawianej przez funkcję “Auto Lip Sync”.

Dostosowanie dla trybu gier można ustawić, gdy dla opcji “Tryb video” wybrano ustawienie “Automatyczna” lub “Gry”. link

powrót do góry