Audyssey®

Ustaw Audyssey MultEQ® XT32, Audyssey Dynamic EQ®, Audyssey Dynamic Volume® oraz Audyssey LFC™. Można je wybrać po wykonaniu procedury Ustawienia Audyssey®.

Dodatkowe informacje o technologii Audyssey zamieszczono na Wyjaśnienie pojęćlink stronie.

Ustawienia “MultEQ® XT32”, “Dynamic EQ”, “Offset poz. odniesienia”, “Dynamic Volume”, “Audyssey LFC™” i “Poziom ograniczenia” są zapamiętywane dla każdego źródła sygnału.

Gdy tryb dźwięku znajduje się w trybie “Direct” lub “Pure Direct”, ustawienia “MultEQ® XT32”, “Dynamic EQ”, “Dynamic Volume” i “Audyssey LFC™” nie mogą zostać skonfigurowane.

Jeśli ustawiony tryb dźwięku to “DTS Virtual:X” lub tryb dźwięku, który ma w nazwie “+Virtual:X”, nie można skonfigurować ustawień “MultEQ® XT32”, “Dynamic EQ”, “Dynamic Volume” i “Audyssey LFC™”.

Gdy tryb dźwięku znajduje się w “IMAX DTS:X” lub “IMAX DTS”, ustawienia “Dynamic EQ”, “Dynamic Volume” oraz “Audyssey LFC™” nie mogą być skonfigurowane.

Nie można ustawić tego parametru, jeśli tryb wejściowy ustawiony jest na “7.1CH IN”.

MultEQ® XT32

MultEQ® XT32 kompensuje zarówno charakterystykę częstotliwości, jak i czasu dla obszaru odsłuchowego w oparciu o wyniki pomiarów Ustawienia Audyssey®. Wyboru dokonuje się z jednego z trzech typów krzywych kompensacji. Zalecamy ustawienie “Reference”.

Reference
(Domyślne):

Służy do wyboru domyślnego skalibrowanego ustawienia, z niewielkim odchyleniem przy wysokich częstotliwościach, które jest zoptymalizowane do odtwarzania filmów.

L/R Bypass:

Wybiera ustawienie referencyjne, lecz wyłącza funkcję MultEQ® XT32 dla przedniego lewego i prawego głośnika.

Flat:

Służy do wyboru skalibrowanego ustawienia, które jest zoptymalizowane dla małych pomieszczeń, w których pozycja słuchania znajduje się bliżej głośników.

Wył.:

Funkcja “MultEQ® XT32” nie jest używana.

W przypadku użycia słuchawek “MultEQ® XT32” ustawiony jest automatycznie na “Wył.”.

Dynamic EQ

Dynamic EQ® rozwiązuje problemy spadku jakości dźwięku w miarę wzrostu poziomu głośności, biorąc pod uwagę percepcję ucha ludzkiego oraz akustykę pomieszczenia.

Działa z MultEQ® XT32.

Włącz
(Domyślne):

Korektor “Dynamic EQ” jest stosowany.

Wył.:

Funkcja “Dynamic EQ” nie jest używana.

Gdy wartość parametru “Dynamic EQ” to “Włącz”, nie można regulować barwy dźwięku za pomocą opcji “Barwa dźwięku”. link

Offset poz. odniesienia

Audyssey Dynamic EQ® stanowi standardowy poziom miksowania dla filmu. Funkcja wykonuje ustawienia zachowujące referencyjne pasmo przenoszenia i dźwięk otaczający, gdy poziom głośności zostanie zmniejszony poniżej 0 dB. Jednak filmowy poziom referencyjny nie zawsze stosowany jest przy nagraniach muzycznych, jak również innych zapisach nie filmowych. Funkcja Dynamic EQ Reference Level Offset zapewnia trzy poziomy kompensujące od wartości filmowego poziomu odniesienia (5 dB, 10 dB i 15 dB), które można ustawić, jeżeli zapis nie spełnia standardu. Zalecane poziomy ustawień dla treści zostały pokazane poniżej.

0 dB (Filmowy poziom odniesienia)
(Domyślne):

Zoptymalizowane dla treści, takich jak filmy.

5 dB :

Ustawienie to wybierz w przypadku odtwarzania zapisu o dużej dynamice, takiego jak zapis koncertów muzyki klasycznej.

10 dB :

Ustawienie to wybierz dla odtwarzania muzyki jazz lub innej muzyki o większej dynamice. Ustawienie to powinno być również wybierane podczas odtwarzania programów TV, które są zwykle miksowane z poziomem odniesienia 10 dB poniżej poziomu filmowego.

15 dB :

Ustawienie to wybierz dla muzyki pop/rock lub innych programów, które są miksowane z bardzo wysokimi poziomami odtwarzania i posiadają skompresowaną dynamikę.

Ustawienie jest dostępne, gdy “Dynamic EQ” ustawiony jest na “Włącz”. link

Dynamic Volume

Rozwiązuje problemy dużej zmienności poziomów między programami TV, filmami oraz innymi zapisami (pomiędzy cichymi i głośnymi przejściami, itd.) poprzez automatyczne ustawienie preferowanego przez użytkownika poziomu głośności.

Działa z MultEQ® XT32.

Heavy:

Najsilniejsza kompresja dźwięków o najwyższej i podbicie dźwięków o najniższej dynamice.

Medium:

Średnia kompresja dźwięków o najwyższej i podbicie dźwięków o najniższej dynamice.

Light:

Najmniejsza kompresja dźwięków o najwyższej i podbicie dźwięków o najniższej dynamice.

Wył.
(Domyślne):

Funkcja “Dynamic Volume” nie jest używana.

Jeśli “Dynamic Volume” jest ustawiony na “Tak” w “Audyssey® Setup”, ustawienie jest automatycznie zmieniane na “Medium”. link

Audyssey LFC™

Dostosowuje pasmo niskiej częstotliwości w celu uniemożliwienia przenoszenia basów i wibracji do sąsiednich pomieszczeń.

Działa z MultEQ® XT32.

Włącz:

Funkcja “Audyssey LFC™” jest włączona.

Wył.
(Domyślne):

Funkcja “Audyssey LFC™” jest wyłączona.

Poziom ograniczenia

Dostosowuje ilość zawartości niskich częstotliwości. Można ustawić wyższe ustawienia, jeśli posiadasz bliskich sąsiadów.

1 – 7 (Domyślne : 4)

Można to ustawić, gdy “Audyssey LFC™” w menu jest ustawiona na “Włącz”.

powrót do góry