Gniazda REMOTE CONTROL

Wykonywanie operacji za pomocą RC na tym urządzeniu bez kontaktu wzrokowego

Do złącz REMOTE CONTROL można podłączyć zewnętrzny odbiornik podczerwieni w celu wykonania operacji na tym urządzeniu za pomocą dostarczonego pilota bez kontaktu wzrokowego. Może to być konieczne, jeśli urządzenie jest schowane w szafce lub w kącie, co uniemożliwia bezpośrednie skierowanie pilota na to urządzenie.

W tym celu wyłącz funkcję odbioru zdalnego sygnału sterującego (Funkcja zdalnego blokowanialink).

Conne REMOTE IN N70N
UWAGA

Gdy funkcja odbierania zdalnego sygnału sterującego jest wyłączona, nie można wykonywać operacji za pomocą pilota.

Zdalne podłączanie urządzeń firmy Marantz

W przypadku używania urządzenia firmy Marantz innego niż to urządzenie, które obsługuje zdalne podłączenie, do przesyłania sygnałów zdalnego sterowania wystarczy podłączenie urządzenia do złącza REMOTE CONTROL IN/OUT za pomocą kabla monofonicznego.

Aby użyć tej funkcji, ustaw znajdujący się na panelu tylnym podłączonego urządzenia dźwiękowego przełącznik zdalnego sterowania w położeniu “EXTERNAL” lub “EXT.”.

Conne REMOTE OUT N70N

powrót do góry