Wywoływanie ustawień

Naciśnij przycisk MAIN lub ZONE2, aby wybrać strefę działania, za pomocą pilota zdalnego sterowania.

Świeci przycisk wybranej strefy.

Naciśnij przycisk SMART SELECT.

Zostaną wywołane ustawienia Smart Select przypisane do naciśniętego przycisku.

Poniżej podane są domyślne ustawienia źródła wejściowego.

Bracket Open MAIN ZONE Bracket Close

Przycisk

Źródło sygnału

SMART SELECT 1

CBL/SAT

SMART SELECT 2

Blu-ray

SMART SELECT 3

Media Player

SMART SELECT 4

HEOS Music

Bracket Open ZONE2 Bracket Close

Przycisk

Źródło sygnału

SMART SELECT 1

CBL/SAT

SMART SELECT 2

SMART SELECT 3

SMART SELECT 4

HEOS Music

Głośność nie jest zarejestrowana w funkcji Smart Select w domyślnych ustawieniach fabrycznych.
Aby zarejestrować głośność w funkcji Smart Select, patrz Zmiana ustawieńlink. link

powrót do góry